Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

MÙ XA...
Buông tay mình nhé! 
Xa đi! 
Huyền cầm cũ  nát, lấy gì so dây?!

Nhàu đêm xui ngác ngơ ngày 
Rã rời mai sớm, lắt lay cuối chiều
 Cô liêu chồng chéo cô liêu
Mong manh đơn bóng, nghiêng xiêu lẻ hình

Xót dạ ta, muối lòng mình
Nhớ đằm dòng nhớ, thương duềnh nguồn thương.
Thôi, thôi nhé!
 Dứt tơ vương
Bàn chân lạnh rạn dấu đường phôi pha
Cỏ hoa buốt giá sương sa
Tâm can quặt thắt gần xa nỗi đời
Lênh đênh bảy tám chín mười 
Đâu chìm nổi... Đâu chơi vơi?  Hả mình? 

Liêu trai tình có gặp tình 
Giấc Hồ tiên,
 mộng khuynh thành... 
Tan hoang! 
Sầu mùa hoa lạc hương tàn 
Chát cay dòng lệ  nghẹn ngang câu  thề.

Lá tre rơi quẩn gốc tre
Hi hút gió cuốn bụi về mù xa...


 

Không có nhận xét nào :