Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

NHỮNG BỨC ẢNH QUÝ ( của Cố NSNA Nguyễn Hồng Nghi _ người bạn lớn của Họ Bùi )
Từ

Hongco Nguyen hongco.nguyen@gmail.com


Anh gửi tặng em mấy bức ảnh sáng nay đã tặng cụ Bùi.
Hiển thị 1963-1964-340 Hang Cot-Bui Hanh Can và 0003.jpg
1964  Cụ Bùi Hạnh Cẩn và đồng nghiệp
 thăm nhà CỤ NGUYỄN  HỒNG SƠN SỐ 340 Hàng Cót  _Nam định 

Hiển thị 1970-NCHoan-TMo-TRen-BHCan_0002.jpg
Từ Phải sang : NGUYỄN CÔNG HOAN - TÚ MỠ - BÙI HẠNH CẨN - THANH HẢO
năm 1970 

Hiển thị 1970-TMo-TRen-BHCan-Hong Nghi_0012.jpg

Hiển thị 1970-Tu Mo va BH Cẩn 02.jpg
Từ trái sang phải PHẠM LÊ VĂN - TÚ MỠ  - BÙI HẠNH CẨN - THANH HẢO

Hiển thị 1978-BuiHanhCan_0002.jpg