Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

LINH TINH

LINH TINH

Ngọt đắng mây buông sắc nhạt thưa
Vần xoay gió rách quẩn màn mưa
Lạ quen muôn thuở tình xa lắc
Lạnh ấm phút giây nghĩa cũ xưa
Lầu vắng im lìm rèm khép mở
Sông sâu lầm lụi váng đong  đưa
Sớm chiều kinh mõ ru đời  lặng
Bát nhã chèo rung sóng nước lùa

Không có nhận xét nào :