Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

GỬI XÔI XA
Đau đáu niềm xa, đau nỗi xa
Xuân mưa nhàu nhĩ rụng thềm hoa 
Nửa nơi tục lụy vầy  chăn gối
Nửa tựa cội đa bứt rễ đa...Không có nhận xét nào :