Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

TẠ TỪ MÙA XUÂN


Khoảng Xuân riêng ấy của riêng
Vàng thau lẫn lộn tiếng chiêng rè rè.

Hội Xuân đắng nghét rượu thề
Bing boong...  chuông khuấy chiều quê thêm buồn.

Loi thoi nước 
dảnh mạ non
Rễ chưa bén, gió rét lòn bờ be.

Khàn xuân con cuốc gọi hè
Đỗ quyên hoa ủ giấc mê dặc dài.

Tạ từ.
Chia nửa  đơn sai.
Đục trong be rượu hương mai hanh vàng .
Xin đừng gạn cặn hắt ngang
Cội đào sắc vẫn rỡ ràng chửa phai.

Tạ từ...
Riêng của riêng ai.
Vu vơ mây gió tàn hoai quái chiều.
Xuân mưa đẫm mảnh vải điều
Giá gương ai dựng mà xiêu nến thờ?, 

Hiếm hoi chút nắng màu mơ
Giành cho xuân đợi xuân chờ... 
Nhé ai! 

Đỗ quyên tàn. Hết rét đài
Áo nàng Bân... 
Chắc gì ai xỏ vừa! 

Xuân ơi! 
Thôi nhé, tạ từ...
Không có nhận xét nào :