Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

CÓ PHẢI

Kết quả hình ảnh cho Nguyễn Bính và thôn Vân

CÓ PHẢI
gửi chú tôi - Nguyễn Bính "“Nợ tình chưa trả tròn một món"


Nợ tình mấy kiếp,  chú ơi! 
Trả vay cho hết bao đời mới xong?
Nhàu yêu - nát  nhớ - mủn mong
Gỡ cho sòng mớ bòng bong.
Mới là...
Chuốt cần câu - phạt tre già
Trượt chân tứa máu mép bờ cỏ môi.
Muốn lui ... bùn  thít  chịt  đùi
Muốn xoay 
Biết đứng hay  ngồi  mà xoay
Toát mồ hôi 
mãi loay hoay
Bướm hoang liều giữa sình lầy mơ tiên!
Dịt dằng dây dưới rợ trên
Trĩ công vướng cánh chim khuyên mắc cành
Dứt tình. 
Tình quấn chặt tình
Yêu người trội nỗi yêu mình.
 Tội chưa!?

Cải cằn đã nén thành dưa
Cai ngồng thi với nắng trưa phơi vàng.
Trắng cành bưởi, tím ngọn xoan
Hoa Xuân ngơ ngác ngỡ ngàng gặp Xuân...

...Leo heo đèn bấc góc sân
Dầu phao có đủ mà dầm canh thâu? 

Vôi nồng trót bện tình cau
Chú ơi! 
Ai quết cốt giầu đỏ môi? 

Không có nhận xét nào :