Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

NÕN NÀ ƠI,Nõn nà là nõn nà ơi!
Khuya đêm ai hứng sương lơi búp trà?  
Khum tay nhẹ vợt hương hoa
Trái là mật ngọt, phải là nhuỵ thơm.
Khẽ khàng xuân ấp nụ hôn
Nồng nàn xuân riết vòng ôm nồng nàn.

Mùa tàn. Tình vẫn chửa tàn
Mộng mơ xuân vẫn bàn hoàn bóng ai.
Mịn mềm buông lọn tóc mai
Mọng xuân yếm thắm hoa cài tuyết lê.
Nụ yêu đắm đuối đê mê
Chốn đào nguyên má môi kề má môi! 
Yêu cho lật đất, sụt giời
Cho tương tư rối bời bời áo khăn.
Là duyên là nợ vạn năm,
Là tơ vương rút ruột tằm chuốt tơ.
Là xưa đợi, là mai chờ...
Là muôn kiếp dệt áng thơ tặng tình.

Nõn nà dáng, nõn nà hình
Xuân tình trong vắt ngọt lành hương mây.
Nõn nà tỉnh, nõn nà say 
Vòng tay bỏng rát vòng tay lửa bồng.
Khát khao tình ém đáy lòng...

Nõn nà nhé! 
Đợi tương phùng một mai! Không có nhận xét nào :