Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Thơ vui: Hậu 8/3 - KÌA CHÀNG ƠI!
Kìa chàng ơi!
 Đã sập chiều
Cửa nhà rếch rác, chảo niêu chất chồng...

Buông thiếp ra! 
Có buông không?! 
Không thì thôi! 
Kệ trâu lồng, lợn kêu! 

... Lem nhem tối nửa gian lều
Gối chăn xoay bốn năm chiều bung beng...

Nháo nhào dưới dưới trên trên
Từ gầm giường đến cõi tiên ...
mấy vòng?!

Mồ hôi như tắm
ròng ròng
Trâu móp bụng, lợn đói lòng...
Mặc bay! 

Ui giời! 
No tỉnh, đói say! ...


Không có nhận xét nào :