Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

MỜIHay mình về cung tôi nhé! 
Dù chiều đã nhá nhem rồi
Tựa nhau lò dò đêm tối
Bàn tay run bớt chơi vơi

Hay minh về cùng tôi nhé! 
Những khi trái gió giở giời
 Một bát cháo gừng ấm nóng
 Cũng khi bớt giọt mồ hôi

Chả còn là hoa quyến bướm
Dập dìu cánh đỏ nhuỵ vàng
Thì ta âm thầm chuột chũi
Quanh ra quẩn lại cửa hang...

Của nả dành cho con cháu
Nhà cao cho trẻ đi về
Tôi Mình một căn gác nhỏ 
Vài bồn hoa ngóng trăng khuya...

Cuộc đời tướp xơ tàu chuối
Xám vàng loang lổ rũ cây
Tôi mình đâu loài trăng gió
Mà lo giăng há vơi đầy...

Con đường gập ghềnh cuối dốc
Mình tôi đếm tháng tính ngay
Hay minh về cùng tôi nhé! 
Đem khô lá phủ gộc gầy?! 
Không có nhận xét nào :