Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

CHẮC LÀ Chắc là... Ly biết mình ơi! 
Tàn đông nõn búp rã rời...còn đâu.
Muộn màng Xuân cũng tàu tàu
Sắc nhàn nhạt sắc, hương nhàu nhàu hương
Tạ từ trăm vấn ngàn vương
Trúc mai nương náu Phật đường đã lâu...
Lối Thiền dìu dịu màu nâu
Sân Thiền kinh kệ câu câu nằm lòng
Bóng Thiền vằng vặc gương trong.
Cửa Thiền ngan ngát nhang hồng khói lam.

Nỗi niềm run lạnh tam quan
Bồng bềnh chuông thỉnh tiếng vàng gieo ngân...

Ngõ ngoài sực nức tầm xuân
Góc gai cứa giọt phong trần tách đôi! 
Không có nhận xét nào :