Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

VƠ VẨN


MUỘN


Ngả tình muộn trải hoa lau
Mình về đâu? Ta về đâu? Tối rồi...
Chưa trăm tuổi cũng một đời
Nghiệp duyên tròn méo, kiếp đời phẳng nghiêng...NÀNG BÂN

Ôm rét muộn cuộn tròn chăn ấm
Cha thương thiếp vì thiếp yêu chàng
Nhưng ví thử nếu cha bị lạnh
Liệu chàng có vào rừng chặt củi đốt than?!

ANH

Không còn nụ biếc trao nhau
Thì gom bợt sắc nhạt màu nhé anh
Chút ban mai tỉnh tỉnh tinh
Chút oi bức nắng hanh hanh thu tàn
Chút căng ráp thóc hạt vàng
Ắp đầy em gửi xốn xang mong chờ.

Muộn mằn chua ngọt vị mơ...


Không có nhận xét nào :