Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

VUI ; NGÀY CÁ THÁNG TƯ : CHÀNG ƠI!
Hôm nay: Ngày Cá tháng Tư
Em đi đào gốc xà cừ hầm canh
Đêm sỏi nhuộm phẩm đỏ xanh
Đồ xôi đóng oản để dành chàng xơi
Rau câu tủ lạnh hơi ôi
Nấu mươi bát thạch chàng mời  anh em
Rồi xay trứng giả trộn kem
Cho thuốc tẩy trắng lại thêm nhựa màu
Làm bánh dài nhất địa cầu
Nấu tô hủ tiếu đứng đầu xứ Ngô
Độn xốp cho bánh phồng to
Dâng quốc tổ, tế ông bà...
Chàng ơi!

Chàng thật là nhất trần đời
Nhất từ dưới đất lên trời mới kinh
Nhất chùa, nhất tháp truyền hình
Nhất tượng, nhất cả cái linh tinh xoè...
Đã  giỏi chắn, lại giỏi che
Nhất lươn lẹo... Nhất  kết bè ...
Chàng ơi!
...
Hòm nay cá mú ươn ôi
Chàng đem chạp ướp...
Bán rồi là rông.

Cố công san núi lấp sông
Long vương nát dạ đau lòng.
 Kệ thôi!

Vét vơ... Nuôi đủ mấy đời
Nhưng bia miệng giữa đất trời...
Muôn năm.

Cá tháng 4... đã đen bầm

Không có nhận xét nào :