Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

TÔI và BÓNG TÔI
Bóng tôi 
là bóng của tôi
Mà sao khủng khỉnh hồi hồi giận nhau
Tôi ngồi bóng núp đằng sau
Chả rằng chả nói góc câu nửa lời
 Tôi  cười, méo mó bóng cười.
Tôi vươn vai bóng lõm lồi làm theo
Tôi thẳng, bóng lại cong queo...
Khi nóng giận chả năm điều ba câu
Toi co quắp, bóng nhàu nhàu
Không tôi, bóng chả nơi đâu đi về.
Không bóng, tôi tỉnh hay mê
Lần hồi mương máng, bờ đê... cũng là.

Âu là phận mị duyên ma
Đành ôm nhau, mặc gần xa kiếp đời...

Không có nhận xét nào :