Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

ĐANH ĐÁ


trêu cái ành Hat Cat
Thẳng, thật vô song lão Cuội già !
Mất gì chẳng hót cái tinh hoa ?
Dấu che...Đích thị lời gian dối !
Động tác gì kia ? Chẳng phải a ?


Hat Cat Trả lời
Đùa với bạn cũ NĐT

Hai mắt hình như chả ớ đầu
Đào hồng nơi ấy lệch đi đâu?!
Bạn bè xưa cũ tình trong vắt
Mõ Cuội hôm nay ý đục ngầu
Ngày ấy " ngô nghê " hoa với lá
Bây giờ " củ chuối " mọt cùng sâu
Máy tay xin chớ khua hang rắn
Ròi có một ngày ... quỷ kiến sầu


Thu Nguyen Khớ khớ.....nghe họa loày :
Ghẹo Cuội mà không sợ vỡ đầu ?
Hay hồn Thơ thẩn lạc nơi đâu ?!
Nhắc này, đá đẽo còn thua Tớ !
Thân sứa , gan giun liệu dám ngầu ?
Đen bạc thói đời...từng nếm trải...
Lẽ nào kém cạnh Bướm cùng Sâu ?
Gió giăng phớt điếc...Ca lời Xẩm...
Đụng tớ toi ngay !...Tự chuốc Sầu ?!

Không có nhận xét nào :