Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

TÔI VỀ TÔI Tôi về lại với tôi
thiền
tĩnh lặng
vu vơ
tắt
thấp thoáng
phai.
...
Tôi đi dưới gầm trời
Thấy
Gầm trời tai tái
rỗng
thiên niên vạn đại
Thoáng bay
 mùi hương ngái
sắc cam vàng
Ngất ngư nắng
Lắc lư gió
Cưa xẻ tình tang
Dạo khúc không lời ngợi ca tạo hoá...

Tạo hoá khuôn dịu dàng rạng rỡ
Tênh tênh tung lửa
Thiêu quá khứ
Đốt phút giày
Ăn cắp ánh ngày
Xô đêm vào bất tận...

Tôi quăng thòng lọng
Thít cổ ngựa thời gian
Bàn tay dối gian
Vỗ về...
Tôi ru ngựa ngoan. Yên ngủ.
Tôi ru tình bỏ ngỏ
Cho mình một thoáng hoa vui.

Tôi
Gập không gian co
thắt nút luân hồi...

Để
Tôi đến tôi
Tôi về tôi
Hư vô bổn phận

Không có nhận xét nào :