Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

NGUYỆT THỰC, ANH!

Kết quả hình ảnh cho nguyệt thực 2015

Thao láo 
trông
mù mù
Nguyệt thực.
quặn lòng 
Trời
  đỏ quạch
Ứa máu rồi...
Trăng!... trăng ơi! 

 Mẻ hình hài 
rỏ bóng 
  mảnh vỡ trăng 
lỏng chỏng
khuông trời chật hẹp 
ré đau.
Về đâu?
Nguyệt thực đêm...
hầm hập gió
mịt mờ hơi
loang lổ.

Vũ trụ cập kênh
Thiên Hà nổi nênh
 Tinh vân  lặng thinh
Sinh sôi - tuyệt diệt.

Nguyệt thực
 - anh...
trăng vỡ
buốt tim em - 
nỗi nhớ
xa lắc 
chúng  mình 
phập phù 
tình
 cắc cớ...

Hẹn mai này
Mai nhé! 
Kiếp phù sinh.

Kết quả hình ảnh cho nguyệt thực 2015

Không có nhận xét nào :