Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

CÕI YÊU
Tôi thấy tôi trong thăm thẳm Cõi  yêu
Cõi yêu Thiên sứ
Cõi yêu không duyên không nợ
Người yêu tôi - mây gió nhởn nhơ chiều

 Vi vút sáo diều
Tình thêu màn nắng
nồng nàn hơi ấm 
 từ 
nồng nàn Cõi yêu.

Người yêu tôi - bãi cát mịn chiều 
Nước kết dải lượn vòng  ve vuốt biển
 thuyền tình neo bến 
cuộc tình dâng 
cao vút sóng bạc đầu.

Người yêu tôi - dũng mãnh hải âu
 nghiêng bao la sắc biếc.
Dõi tận cùng mù mịt 
Cánh trắng vút bờ 
Báo bến đậu 
chờ tôi...

Tôi thấy tôi trong người yêu tôi
không duyên không nợ 
 qua bến bồi bãi lở
 về Cõi yêu trong veo .

Tôi tìm tôi... 
Thuyền trăng ì oạp khua chèo
Giấc tình thắm đỏ.
Ngây ngất rừng hồng tôi.
Rực rỡ.

 Cõi yêu.

Không có nhận xét nào :