Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

THƠ VUI -- NGUYỆT THỰC


Nhe nanh chú gấu nuốt vầng trăng
Cung Quảng hoác hơ mỗi chị Hằng
Hờ Cuội, Cuội ra đồng cắt cỏ 
Gào chồng, chồng vào núi đào măng 
Tay gồng chân tấn oai long hổ
Mắt trợn mày chau lạnh tuyết băng 
Đào liễu một khi đà xắn váy.
Hùm beo sư tử cũng nhăn răng

Không có nhận xét nào :