Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

KHUẤT


Kết quả hình ảnh cho Đạo Tranh chữ bùi hẠNH cẨN


khuất mắt 
thời gian trước sau mờ tỏ
 không gian chín chiều bỏ ngỏ
Mình ta xuyên vũ trụ. 
Bay.

hạt nước li ti kết  mây
hạt cat trong veo kết ngọc
nỗi đau mong manh quấn bùng nhùng khối óc
quặn thắt tim...

Khuất; chớ  tìm.
Mất; chớ tiếc.
... vẫn nước biếc 
 vẫn nắng hồng.

 sắc không
Khuất nẻo
Đời 
về tĩnh lặng khôn cùng.

Không có nhận xét nào :