Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

DẠ MINH CHÂUTrong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên
Viết cho Lap Do Thi

Gạn vắt trong giữa lầm đục cõi đời
Hoa em băng thanh, đài em trắng tuyết
Hồn tinh khôi không vương tỳ vết
Dạ minh châu em lấp lánh sao băng.

Hat Cat 17/05/2017j

Không có nhận xét nào :