Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

TẬP TẦM VÔNG

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Rủi, may...
cùng tập tầm vông
Tay nào có, tay nào không. Hay là?..
Ỡm ờ... Thôi, úm ba la! 
Hoá ra có có lại là không không...

Quờ tay tóm lấy mênh mông.
Nèm vèo tất tật xuống sông.
Cả cười.


10/05/2017
Ngày Rằm tháng Tư - Phật Đản

Không có nhận xét nào :