Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

CHO TÌNH XƯA


(Viết cho ngày giỗ)

Sắt son kết tóc xe tơ
Trăm năm tình nhé, xin chờ kiếp sau.

Tóc giờ bay gió ngọn lau
Tình Vô Trạo đã chờ nhau mé ngoài.

... Huỳnh  tuyền mê đắm giấc dài
Nợ xưa duyên cũ tàn phai.
Chóng, chầy? 

Rồi khi tắt gió,  tan mây
Tàn chiều vạt ráng so dây huyền cầm.

Hat Cat 29/04/2017

Không có nhận xét nào :