Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

THIỀN EM

Hình ảnh có liên quan

Em gội trăng và em tắm sao
Rã rượi vàng nhóng nhánh.

Chắp cánh
bay
Vô Cực sáng choang.

Mang mang
Tinh Vân xoay vòng luân vũ.

Ngụp lặn / cơn mê ngủ.
Thái Cực u minh.

Phật hiển linh.
Em.

Em về lại chính mình.
Hat Cat 13/05/2017


Không có nhận xét nào :