Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

NHẶT CHIỀU HẠ NẮNGNhặt chiều hạ nắng đem phơi

Chợt cơn lốc cuốn xoáy giời tối đen
Giấu tia vàng dưới mái hiên
Nắng nhoẻn cười hiền, lấp lánh ngác ngơ
...
Lốc ngưng.
Nắng lại nhởn nhơ...
Lại gom chiều nắng hong tơ chuốt vàng.
Lụa trăng mẹ dệt suốt ngang
Dấn son yếm thắm rước nàng vu quy.


Nắng bung gió thốc chiều hè

Phô lưng ong áo cánh ve mịn hồng.


Nép hoàng hôn nắng chờ trông...


Hat Cat
18/06/2016

Không có nhận xét nào :