Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

LỠ

Hình ảnh có liên quan

Lỡ... tay
trót lỡ mất rồi
trót đem vị đất, hương trời trộn nhau
Lỡ...mưa 
hoài phí lứa rau
bời bời lá hẹ, tàu tàu cọng dưa.

Hoác hơ bốn phía gió lùa
Lỡ...
Đành chốt cuộc được thua tại trời

20/05/2017

Không có nhận xét nào :