Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

THÁNG TƯ

THÁNG TƯ
 ( Ăn theo TẠM BIỆT THÁNG TƯ của anh Hai Xuan)

Mỏi rồi, cuối nẻo mù xa
Tôi ngồi... mòn cả gốc đa Cuội ngồi
Ngó trời, một đốm sao côi
Ngó quanh
lại chỉ mỗi tôi  - một mình.

... Bỗng đâu đổ rét thình lình
Co ro ngọn bấc nửa manh cuốn giời.
Tháng Tư héo, tháng Tư tươi
Tháng Tư khóc, tháng Tư cười ... ngẩn ngơ.

Tôi ngồi đong khắc, khảo giờ
Rơi ngang mặt một câu thơ thất thần.
Phủi tay, rũ áo tần ngần...
Kìa
 con gà nhép ngoài sân
Nó nhìn.

Thắng Tư giả bộ ngoan hiền 
... ...Hat Cat 28/04/2017

Không có nhận xét nào :