Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

VỀ THÔN VÂN

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười
3 CỤ BÙI & Sư thầy chùa Thôn Vân

May còn vuông đất tổ tiên
Nhà thì trăm biến, ngàn thiên ... tiêu rồi
Mênh mang vườn ruộng một thời
Vét voi còn cái chỗ ngồi... hôm nay
Vẫn vịt bơi, cứ cò bay
Nhưng xa xôi lắm ... những ngày Thôn Vân.


Hat Cat Diệu Sinh 07/05/2017

Không có nhận xét nào :