Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

THÒ LÒ ƠI!

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Kìa trông sáu mặt thò lò
Loay hoay dàn cảnh lọc lừa có / không.
Nợ đời thưng khảo, đấu đong
Nghiệp đời vay lãi, trả sòng đấy ai!

Thói tham có một, đòi hai.
Đào điên thế ấy, đơn sai nhẽ này...

Có lo trắng phớ bàn tay? 
Có lường rã tháng, mủn ngày hư không? 
Tuyết sương giá buốt tuổi đông
Có còn chăng những ấm nồng mép môi?

Thò lò... mãi, Thò lò ơi! 
Xoay.
Xoay
Xoay hết kiếp đời ... vẫn xoay!

22/05/2017

Không có nhận xét nào :