Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

GỬI CÁC NHÀ HỌA CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ _ HOÀNG XUÂN HOẠ

Blog Hoàng Xuân Họa

Chân dung Xuân Sách đủ rồi 
Em xin lạy mấy "bác giời" ăn theo 
Sáng tạo mà cứ phong trào 
Bao giờ mới có sách cao để đời 
Xin đừng "cố đấm ăn xôi" 
Chân dung thì méo, chân người thì teo 
Văn chương đâu giống xẩm chèo 
Cò cưa kéo cử ăn theo bày đàn? 

HXH
 23/5/2017

Không có nhận xét nào :