Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

THIỀN EM

Kết quả hình ảnh cho thiền

Em gội trăng và em tắm sao
Rã rượi vàng nhóng nhánh.

Đời 
chắp cánh
bay
Vô Cực mang mang.

 Sáng choang
Tinh Vân xoay vòng luân vũ.

Ngụp lặn cơn mê ngủ.
Thái Cực u minh.

Phật hiển linh.
và Em.
Em về lại chính mình.


Hat Cat 13/05/2017

Không có nhận xét nào :