Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

CUỐI CÙNG RỒI SẼ BÊN NHAUMặc cho...
vẫn gió ngược xuôi
Đất vẫn đất, giời vẫn giời.
Muôn năm
  vẫn vò tơ rút ruột tằm
vẫn xoay ngọn bấc căm căm buốt mùa.

Mặc cho...
 đời vẫn cợt đùa
vẫn cò kè cuộc bán mua mỏi mòn
vượt ngàn, suối ngược lên non
sập bờ, biển cuộn sóng cồn nổi nênh.

Mặc cho
... vẫn cứ chông chênh
vẫn xiêu vẹo, vẫn bấp bênh nhịp cầu.

Cuối cùng rồi sẽ  bên nhau
Ngắm tà dương loãng quyện màu hư vô.

Hat Cat 25/04/2017

Không có nhận xét nào :