Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

GIỌT KHUYA.

Kết quả hình ảnh cho Lửa khuya
Gom củi 
nhặt cành
nhen lá khô thổi lửa
Bùng
lửa múa
sương lá cỏ / long lanh.
hoa nụ hé xanh 
cười / lỏn lẻn.
Lửa tàn
Khuya dè sẻn 
dấu đốm than tắt ngủm
ủ đêm.

ngác ngơ
giọt đen
Tro lặng.

21/05/2017

Không có nhận xét nào :