Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

TUỔI BÔNG LAU


Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời

Đặt gánh tang bồng bến muộn
tóc bông lau xoã bờ đêm
quanh co đường nắng 
tàn xuân hoa lạc thềm.

bỏ tháng sương ngày gió
xa bề bộn cũ xưa
cò trắng giỡn sóng lúa
sắn khoai lúc lỉu chen mùa...

nhà nhà chật nây bồ thóc.
sân sân chen chúc lợn gà 
dân lành no cơm ấm cật
Tay bông lau ấm bếp nhà.

ngũ hành khắc sinh khắc diệt
âm dương khi thịnh khi suy
Môi bông lau thủ thỉ
muôn xa Thái Cực gọi về.

Nhặt thăng - phù vẽ lên mây biếc
ném giáng - trầm xuống đáy biển xa.
Dạ bông lau ủ mầm tuyệt diệt
xoáy trôn ốc thiên hà.

Tuổi bông lau băng tuyết
tuổi bông lau phôi pha
Tuổi bông lau nắng sớm
Tuổi bông lau hương hoa.

Hat Cat 16/05/2017

Không có nhận xét nào :