Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

NGỘ

Kết quả hình ảnh cho nắng thuỷ tinh

Mưa cơn quét sạch bụi trần
Trầm luân mây thoát trầm luân Địa đàng.
Cửa đời cuồn ngọn gió ngàn
Cuộc mình rười rượi mênh mang nẻo mình.

Ngộ.
Thân Tâm hết vô minh
Nắng trong veo. 
Nắng thuỷ tinh
Ú oà.

Hat Cat 13/05/2017

Không có nhận xét nào :