Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

BÃO


Trước bão im rợn người
Sau bão lặng như thóc
Vật vã trời bão khóc
Rạc đất bão thê lương.

Ổ người nát nhừ tương
Tình người mùi dưa khú.

Quan lại tham như mõ
Dân chúng khổ như trâu.
...

Vẻ mặt oai phượng chầu
Uyển chuyển - dáng công múa
Làm - lây nhây mèo mửa
Nói - vắt nóc rồng leo.
..
Mọi giá trị bay vèo
Chỉ có tiền thống soái.

Lương tâm như công trái
Mất giá sạch sanh rồi.
......

Bão đến bão đi rồi
Tan hoang ngàn cây lá

Thanh bình và yên ả
Bão tan...
có về không?


Hat Cat
19/ 08/2016

Không có nhận xét nào :