Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

VUI CUỐI TUẦN --QUAN THAM GIÃI BÀY--

Kết quả hình ảnh cho quan tham nhung


..."Kẻ buồn là kẻ ngớ ngẩn 
Cứ tin như bị bỏ bùa
Cứ tưởng nói một là một
Nào hay suốt kiếp bị lừa
*
"Hãy làm như lời tôi nói
Đừng nhìn các việc tôi làm
Bạc tiền tôi vơ đầy túi
Chung chia quyền trọng, chức sang...

"Tự do. Cứ hô hào đại
Các người thả cửa luận bàn.
Thật thà làm dân mọt kiếp
Lưu manh mới biết làm quan

"Hai đâu chỉ một cộng một
Có khi là bốn cộng năm
 Tám rưỡi  thì tôi nhét bị.     
Nửa phần cho thuộc hạ "măm"

"Thấy tiền, thảy đều hoa mắt
Đồng tiền trám miệng thế gian
Rừng xanh, biển sâu tất tật
Tôi đều quy chúng thành vàng...

"Các người tôn thờ đất nước
Với tôi. Đất nước là Ti
Các người tung hô công lý
Tôi luoon nguyên tắc Đầu tiên.

"Hoạ khi có ai phản tỉnh
Là họ ăn bả Việt gian 
Quyết không lung lay chế độ
Đau lòng... Tôi lệnh tống giam.

"Tiền. Tiền là tối thượng
Có tiền đổi trắng thay đen
Chính quyền ra đời từ súng
Làm sao bác ái, bình quyền?   ...  "Các người ngây ngô tội nghiệp
Thế gian chỉ một Bao Công
Vua quan đời nào chả thế
Máu xương dân chất bệ rồng.

"Một là các người yên phận
Cam thân trâu ngựa muôn đời
Hai là các người hoá kiếp
Công bằng trong vạc dầu sôi! ..."

Hat Cat 
05/07/2016

1 nhận xét :

Unknown nói...

Đọc đang say thì hết mất chị ơi!