Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

MẶT NẠ

Kết quả hình ảnh cho Mặt nạ


Mặt nạ đeo lâu thành thân thuộc
 tháo ra thấy chông chênh hẫng hụt 
thấy khác thường nhật 
mình
 ... như cọng bèo lênh đênh
 như bọt nước lênh đênh
 như giọt nắng lênh đênh
Vô định đất trời
 tròn méo.

 Mặt nạ 
... nhìn mây héo 
liếc mưa gầy
tạt heo may
 tê lạnh.

 Mặt nạ
đau đỏng đảnh
 vui đỏng đảnh.
chụp vào / Tạnh.
Ta - An lành.

Mặt nạ thanh bình
Sự thanh bình xa xót.

HatCat
21:08/2016

Không có nhận xét nào :