Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

MẸ


Tháng ngày tôi quẩn quanh tôi

Ngày mẹ xa
đất lẫn trời
tối đen.
...
Mẹ
Thênh thênh chốn Thiêng liêng
Cõi Bồng Lai mãi bình yên.
Vì Người.

Hat Cat 09/08/2016

Không có nhận xét nào :