Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

NGÂU RA


Kết quả hình ảnh cho mưa ngâu

Mồng 7 sùi sụt  Ngâu ra
Cho ta theo với... bứt hoa rải ngày
Cuộc tàn rượu luếnh loáng cay
Cầu Ô Thước lử đử say, dập dềnh.

Ngâu đi, ta lật thuyền tình
Bẻ chèo, buông lái.
Trẫm mình dòng Ngâu.

HatCat
08/08/2016

Không có nhận xét nào :