Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

RỚT


Bão rớt lạc một hạt mưa
Hạt mưa búp lá

Hạt mưa xứ lạ
 trong veo.

Mùa rớt sót ngọn gió hanh heo
 gió lòn khuy áo ngực
 tinh nghich
gió dỗi hờn.


Đời rớt còn anh và em
chụm sao nhen lửa.

 Đêm khép mở
giấc hồng.


HatCat
03/08/2016 ( ngày 1 AL)

Không có nhận xét nào :