Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

XÉ TRỜI


(MÂY CHIỀU RẰM THÁNG 7 - 2016)

Xé trời cho rục mùa Ngáu
Tung hê sạch bách nỗi đau nhân tình
Thoáng thôi. Ma khiếp quỷ kinh
Người - 
hay một bọn súc sinh dạng người? 
  
Trời vụn vữa, trời mủn tơi
Nín hơi ngó xuống cõi đời. Trời run.
Trần gian lổm ngổm những con.
Đen sì lòng dạ, tanh ngòm lương tri.

Cuộc người giành giật gầm ghè
Đây giơ vuốt sói, đấy nhe nanh hùm

*
Quặn đau trời đất thê lương.

Hat Cat
17/08/2016

Không có nhận xét nào :