Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

MUỘNMuộn cà muộn muối muộn dưa
Muộn trăng, muộn ánh tua rua đỉnh đầu
Muộn đêm vai tựa vai nhau
Lặng thầm vá víu nát nhàu thời gian.

HatCat
02/08/2016

Không có nhận xét nào :