Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

NÉ ĐỜI
Né đời
 núp cánh bèo khô
Gió côi hai mảnh ghép hờ một đôi
Chạy đâu cho thoát nơm trời
Mỏng dày âu cũng kiếp đời vô duyên.
...
Né đời
 ngụp đáy ao sen
Bùn cao sang, nước thấp hèn. Bởi đâu?
Rối mù tơ kén, tằm dâu
Đành phơi bản mặt dãi dầu nhân gian.

Hat Cat
10/08/2016
-

Không có nhận xét nào :