Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

NGÂU MÙA ĐỘC

Kết quả hình ảnh cho mưa ngâu là gì


Đứt quãng nhỏ to những giọt Ngâu
Nghe sao nghèn nghẹn lẫn âu sầu
Nhà tan Chức Nữ thôi canh cửi
Đất sụt Ngưu Lang hết đuổi trâu
Ô Thước trụi lông không cất cánh
Thanh Long gẫy cổ chả nghênh đầu
Ngân Hà tanh tưởi đầy bùn thải 
Đẩu Xuất mịt mù đặc thuốc sâu.

Hat Cat
14/08/2016

Không có nhận xét nào :