Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

VỆT NẮNG ĐẦU THU

( tranh NẮNG ĐẦU THU của hs Truong Son Quach)

loang lổ
vết nắng xiêu tường đổ
hoang vắng ngõ
gió buồn quẩn nỗi cô liêu...

nát vụn

mốc xám khuông trời tàn phế
khẳng khiu cây loi lẻ...

Thu chớm về
nắng giọt  nhoà phai?...


Hat Cat
25/08/2016


Không có nhận xét nào :