Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

TRỜI MƯA, TA TỰ DIỄU MÌNH
Ta muốn bắt chước mèo
Dùng nước bọt lau liếm mặt
Kinh chết
Thử bao lần 
bẩn lại bẩn thêm.
...
Lưỡi ta ngắn hơn 
Ý nghĩ ta dài hơn 
Nỗi đau dài hơn 
Ta ba hoa, ba hoa... ba ba hoa...

Ta nhỏ như hạt cà
Biển đời như nồi canh thập cẩm 
Già cả ta như trẻ con lẫm chẫm 
70 tuổi rồi...
có kịp bắt đầu không?

... Ta muốn làm phượng, làm công
Khoác bộ cách muôn màu rực rỡ
Nhưng trời trót sinh ta là cú
Biết sao đây? 

... Lại muốn làm một kẻ bét nhè say
Nhưng ngặt nỗi là ta không uống rượu.

... Đành cam phận làm chim liếu điếu
Hót vô tư đời mặc nắng xuống, mưa lên! 

Hay làm một chú ốc sên
Chậm sống, chậm ăn, chậm đi, chậm đến.

Thu lu vỏ một khi có biến
Ru an lành ta trong chảo nước sôi! ...

Hehee...

Hat Cat
22/08/2016
...

Không có nhận xét nào :