Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

NGÁC NGƠ KHUYA BIẾT VỀ ĐÂU?
Nhặt khuya vo chả đẫy tay
Vắt cho khô kiệt  đắng cay cuộc người
Mưa cơn như khóc như cười
Nhàu nhàu cánh gió xơ tơi thõng buồn.

Quặn khuya biển nổi sóng cồn
Bao giọt nước bấy oan hồn phiêu linh.
Xót xa muối xát lòng mình
Đáy cát đau, con nước dềnh càng đau...

Ngác ngơ khuya biết về đâu?

HatCat
11/08/2016