Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

TẠM BIỆTThôi, thôi. Tam biệt nhé, thơ! 
Tơ dây, chuối bẹ bao giờ chuốt xong? 
Cõi đơi  - đáy nước trăng trong
Cuộc người - không sắc- lộn vòng ngược xuôi.

Thôi, tạ từ nhé thơ ơi! 
Trăm năm khấp khểnh ngắn dài chênh vênh

 Phi thường Đạo, phi thường Danh
Này Âm Dương , nọ Ngũ hành.
Vô vi.

Hat Cat
26/08/2016

Không có nhận xét nào :