Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

NGÂU RỚTNhặt Ngâu rớt giọt gửi tình
Lao xao sóng gợn lòng mình.
Mình ơi! 
Dầm Ngâu, nón đứt quai rồi
Rút mây se sợi buộc nhôi mấy thì

Chụm đầu chung mảnh nón mê
Cùng ta mưa nắng đi về. 
Nhé Ngâu! 

Hat Cat 16/08/2016

Không có nhận xét nào :