Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

NGÂU KHÔNG NƯỚC MẮT
Ngâu đi rồi, hay Ngâu không đi? 
Ngau đoàn viên hay Ngâu chia ly? 

 Ngâu im lìm
 thế?!

7 - 7 
không gian, thời gian rạn nẻ.
rưng rưng xa xỉ
 bịn rịn phí hoài
Xa thôi...
Cứ gì phải giật giằng níu kéo! 

7 - 7 Ngâu khô héo
Úa tàn hồng hoang
Tình tan
Ngân Hà cạn đáy.
Chim trời lẩy bẩy
Mệt nhoài nắng đốt, gió hong.
Vét cạn nhớ mong    
Không gạn nổi li ti hạt lệ...

7 - 7 
Ngâu lặng lẽ 
Rùng mình giun dẽ
Trăm năm hoá hơi rồi...

Bỏng rẫy giời
Ngâu nắng.

Hat Cat
NGÀY NGÂU Không mưa
7-7 AL

Không có nhận xét nào :